Návrh na povolení oddlužení

Osobní bankrot je zákonný způsob oddlužení, který musí být schválen soudem. Aby soud návrh přijal a schválil, je třeba návrhu na povolení oddlužení věnovat velkou pozornost. Návrhy na povolení oddlužení smí od 1. 7. 2017 podávat advokáti na základě plné moci.

Návrh na povolení oddlužení podává vždy a jen dlužník současně s insolvenčním návrhem. V případě, že by věřitel dlužníka předešel a podal insolvenční návrh, pak má dlužník od jeho doručení 30-denní propadnou lhůtu na reakci – podání návrhu na povolení oddlužení a o této možnosti musí být informován soudem. Zákon stanoví podávání návrhu na povolení oddlužení na předepsaném formuláři.

Návrh na povolení oddlužení musí obsahovat:

  • označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat
  • údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 12 měsících
  • údaje o příjmech dlužníka za posledních 12 měsíců
  • návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší

K návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit:

  • seznam majetku, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení již dříve předložil
  • listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za posledních 12 měsíců
  • písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky

Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení mj., jestliže:

  • jím je sledován nepoctivý záměr, nebo
  • jej znovu podala osoba, o jejímž návrhu na povolení oddlužení bylo již dříve rozhodnuto, nebo
  • dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení

Máte dluhy a hrozí vám exekuce? Napište nám, nebo zavolejte ještě dnes.

Volejte na 737 158 834, nebo vyplňte formulář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.