Ukončení oddlužení

Po 5 letech, kdy dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti, které mu byly soudem uloženy, se řízení o oddlužení ukončí. Poté je dlužník oprávněn podat návrh soudu na osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, a to v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny (bude se jednat o všechny pohledávky, tedy i o ty nepřihlášené). Dlužníkovi jsou tedy smazány všechny dluhy z minulosti až do okamžiku schválení oddlužení. Současně ale platí, že po dobu dalších 3 let následujících po usnesení o osvobození může soud nařídit jeho odejmutí, a to v případě, že dlužník jednal podvodně vůči věřitelům nebo pokud byl odsouzen za úmyslný trestný čin vztahující se k oddlužení anebo osvobození.

Po těchto 5 letech jste tedy již bez dluhů a žádný věřitel, který měl vůči Vám v minulosti pohledávku, ji už nemůže nárokovat.

Pokud by některý z věřitelů argumentoval, že svoji pohledávku nepřihlásil k soudu, i tak je bez nároku na její uspokojení, neboť soudním oddlužením zanikají nároky všech věřitelů z doby před vyhlášením osobního bankrotu.


Máte dluhy a hrozí vám exekuce? Napište nám, nebo zavolejte ještě dnes.

Volejte na 737 158 834, nebo vyplňte formulář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.