Ukončení oddlužení

Po 5 letech, kdy dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti, které mu byly soudem uloženy, se řízení o oddlužení ukončí. Poté je dlužník oprávněn podat návrh soudu na osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, a to v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny (bude se jednat o všechny pohledávky, tedy i o ty nepřihlášené). Dlužníkovi jsou tedy smazány všechny dluhy z minulosti až do okamžiku schválení oddlužení. Současně ale platí, že po dobu dalších 3 let následujících po usnesení o osvobození může soud nařídit jeho odejmutí, a to v případě, že dlužník jednal podvodně vůči věřitelům nebo pokud byl odsouzen za úmyslný trestný čin vztahující se k oddlužení anebo osvobození.

Po těchto 5 letech jste tedy již bez dluhů a žádný věřitel, který měl vůči Vám v minulosti pohledávku, ji už nemůže nárokovat. Pokud by některý z věřitelů argumentoval, že svoji pohledávku nepřihlásil k soudu, i tak je bez nároku na její uspokojení, neboť soudním oddlužením zanikají nároky všech věřitelů z doby před vyhlášením osobního bankrotu.

Rychlý kontakt

Kontaktujte nás

Mgr. Josef Balín, LL.M.
Goethova 294/8 
Plzeň 30100

E-mail: office@balin-advokati.cz
Tel.: 737 158 834


Zvětšit mapu